dijous, 6 d’agost de 2015

Taller dins el marc de les acampades de Familias en Ruta

Tallers dins el marc de les acampades a Búbal organitzades per 
Familias en Ruta.

Un any més repetim l'experiència meravellos de compartir
amb les famílies assistents al Bosque Encantado un 
"TALLER PER A PARES I MARES IMPERFECTES"

***

Taller en el marco de los campamentos en Búbal organizados por 
Familias en Ruta.

Un año más repetimos la maravillosa experiencia de compartir 
con las familias asistentes al Bosque Encantado un 
"TALLER PARA PADRES Y MADRES IMPERFECT@S"