dijous, 23 d’octubre de 2014

El gènere en la infància
català (a dalt) / castellano (abajo)

Imatge: www.nytimes.com

Els infants, en el seu caminar a través de les etapes de desenvolupament, es van conformant en molts i variats àmbits, i un d’ells, és en com aterren l’expressió social de la seva sexualitat. Històricament el gènere ha vingut definit per la genitalitat: penis significava ser home, i vulva significava ser dona. Home i dona eren –i segueixen sent en la majoria d’àmbits socials- paraules que acotaven un rol, una manera de vestir, d’actuar, de ser i estar en el món, professions a les que dedicar-se, etc. Des d’Acompanyament Familiar trobem important qüestionar aquests preceptes socials bàsics explorant, des de l’àmbit de l’educació respectuosa, les tendències, inclinacions i exploracions que els infants realitzen en el seu dia  a dia per tal de poder observar com són influenciad@s pels mandats familiars, socials i culturals. Aquests mandats, encara que siguin molt subtils i implícits, calen profund en moltes ocasions, afectant de una manera culpidora en el desenvolupament del patró de gènere del@s més petit@s. El que traspassem realment als infants és la forma com les persones adultes que els acompanyem actuem, ens vestim, ens movem, pensem, verbalitzem el que ens succeeix, com ho diem, què no diem, etc.

Un altre factor important en la conformació del rol de gènere són els missatges que reben a través de la societat que els/les envolta: l’escola, la TV, la família, el parc, les amistats, etc. És molt complexe poder filtrar tota la informació que reben els infants en el seu dia a dia, i pot arribar a ser extenuant i molt frustrant per a una família amb la consciencia de cuidar el que arriba als seu@s fill@s. De tota manera, és important tenir en compte que des de la teoria de l’Anàlisi Transaccional de Berne que explica la conformació de la personalitat, hi ha una clara correlació entre els missatges mapaterns i els introjectes que integra cada infant. D’aquesta manera podem afirmar que els missatges maparentals que es donen en la primera infància són els més determinants alhora de conformar el guió de Vida personal. Sabem que l’educació que es rep durant els primers 7 anys de Vida és la que assenta les bases per a un futur desenvolupament de cada infant, i que sobre aquests ciments es construeix el teixit personal que conformarà qui som com a éssers adults. A les sessions de teràpia he pogut comprobar la complexitat d’arribar a re-escriure la nostra Vida. Cal anar al fons del nostre calaix de sastre, allí on jau la nostra infància per a poder transformar i refer -mitjançant nous missatges maparentals- el guió que, segons Berne, vàrem escriure durant els primers anys de Vida. Aquest és un fet important a tenir en compte, ja que són aquests missatges mapaterns i de les persones adultes properes de referència dels infants els que formaran part dels constructes que creïn i dels intojectes que interioritzin, sobre els quals construiran la seva visió del món.

Com a pares i mares podem qüestionar-nos com vivim el gènere, què ens hem permés explorar, quins rols hem adoptat o transguedit, etc., i un cop analitzad@s, podem cuidar què transmetem, des d’on ho fem i qui ens va enviar a nosaltres mateix@s aquest tipus de missatges sobre el gènere, per a saber si volem continuar perpetuant l’herència familiar a les generacions que ens segueixen.


Imatge: www.change-evolution-academy-com

***

***

L@s niñ@s, durante su proceso de desarrollo, van conformándose en ámbitos diversos y variados. Uno de ellos es el como aterrizan la expresión social de su sexualidad. Históricamente el género ha venido definido por la genitalidad: pene significaba ser hombre, y vulva significaba ser mujer. Hombre y mujer eran –y siguen siéndolo en la mayoría de ámbitos sociales- palabras que acotan un rol, una manera de vestir, de actuar, de ser y de estar en el mundo, a qué profesiones dedicarse, etc. Desde Acompanyament Familiar nos parece importante cuestionar estos preceptos sociales básicos explorando, desde el ámbito de la educación respetuosa, las tendencias, inclinaciones y exploraciones que l@s niñ@s realizan en su día a día para poder observar como son influenciad@s por los mandatos familiares, sociales y culturales. Estos mandatos, aunque muy sutiles e implícitos en muchas ocasiones, calan de una manera culpidora en el desarrollo del patrón de género de l@s más pequeñ@s. De esta manera como l@s adult@s que l@s acompañamos actuamos, nos vestimos, nos movemos, pensamos, verbalizamos lo que nos sucede, como lo decimos y qué no decimos, etc. es lo que les traspasamos. 


Otro factor importante en la conformación del rol de género son los mensajes que reciben a través de la sociedad que les rodea: la escuela, la TV, la familia, el parque, l@s amig@s, etc. Es muy complejo poder filtrar toda la información que reciben l@s niñ@s en su día a día y puede llegar  a ser extenuante y muy frustrante para una familia con la conciencia de cuidar lo que les llega a sus hij@s. De todas formas, es importante saber que desde la teoría del Análisis Transaccional de Berne –que explica la conformación de la personalidad- hay una clara correlación entre los mensajes mapaternos y los introyectos que integra l@ niñ@. De esta manera podemos afirmar que los mensajes maparentales que se dan en la primera infancia son los más determinantes para que l@s niñ@s escriban su guión de Vida. Sabemos que la educación que se da en los primeros 7 años de Vida es la que sienta las bases para un futuro desarrollo de ese ser humano, y sobre estos cimientos se construye el tejido personal que va a conformar quienes somos como seres adultos. En sesiones de terapia he comprobado lo complejo de re-escribir nuestra Vida. Hay que ir al fondo de nuestro cajón de sastre, allí donde yace nuestra infancia, para poder transformar y rehacer este guión que, según Berne, redactamos durante los primeros años de Vida. Esto es importante para tener en cuenta ya que los mensajes mapaternos y de l@s adult@s cercanos de referencia son los que van a formar parte de estos mensajes interiorizados sobre los que construiremos nuestra visión del mundo.


Como padres y madres podemos cuestionarnos cómo vivimos el género, qué nos hemos permitido explorar, qué roles hemos adoptado o transguedido, etc., y una vez analizad@s, podemos cuidar qué transmitimos, desde donde lo hacemos y quién nos mandó a nosotr@s mismos este tipo de mensajes sobre el género para saber si queremos seguir perpetuando la herencia familiar a las generaciones que nos siguen.


Elisenda Pascual i Martí
psicòloga i fundadora d'Acompanyament Familiar 
www.elisendapascualmarti.jimdo.com
L'arribada del@s fill@s: una nova etapa


Acompanyament Familiar ofereix
 el proper Divendres 7 de Novembre a Sant Cugat, una

 (fes click al link per a més informació)

L'arribada del@s fill@s genera noves dinàmiques dins l'àmbit personal i familiar. Deixem de ser una parella per a ser una família, tingui el format que tingui. Els infants ens duen, implícita, una necessitat de reestructuració i canvi intern com a persones adultes: ens transfomem en mares i pares i, sovint, això és quelcom complexe de manejar en el dia a dia.
 
Com acompanyo les rabietes? I la son? Com puc ajudar-l@s a ser autònom@s? La lactància? L'alimentació? etc.
I a mi, qui m'acompanya en aquest procés?


Centre de Yoga Yiengar Sant Cugat de 18h a 19:30h.

Carrer Santiago Russinyol 3

Aportació 10euros.


dimarts, 14 d’octubre de 2014

Taller sexualitat infantil a Eivissa


Acompanyament Familiar torna amb profunda gratitut 
de l'illa d'Eivissa després d'oferir dos tallers 
d'acompanyament a la sexualitat infantil.
Un èxit de participació i una entrega i obertura absoluta 
per part de les persones participants.

***

Acompanyament Familiar vuelve profundamente agradecida 
de la isla de Ibiza després de ofrecer dos talleres 
de acompañamiento a la sexualidad infantil.
Un éxito de participación y una gran apertura 
por parte de las personas participantes.


dimarts, 7 d’octubre de 2014

Taller de SEXUALITAT INFANTIL

Sexualitat infantil

 

Noves mirades per acompanyar la sexualitat infantil

Estava un matí al sofà mirant la tele i tocant-se les seves parts. La seva mare el va veure i li va dir: "Valen!! què fas?!?!". I ell li va respondre: "Gaudir!!"
P.MOTOS

 
La sexualitat és un àmbit bàsic en les nostres Vides, tant, que sense ell no existiríem i ens hauríem extinguit com a espècie. Llavors, què és el que ens passa amb la sexualitat?
En una cultura judeo-cristiana basada en el patiment i el sacrifici, allò que produeix plaer es perd en l'escena de lo que és pecaminós. D'aquesta manera, la sexualitat es relaciona exclusivament amb la genitalitat i perd el caràcter global del qual parteix.
Quan acompanyem infants de manera respectuosa i amorosa, veiem que als volts dels 3 anys s'activen tota una sèrie de conductes exploratòries genitals a les que anomenem sexualitat infantil.
En aquest taller analitzarem les bases de les nostres creències, els processos interns que donen lloc a les exploracions infantils i com poder acompanyar-les amb amor, respecte i no-judici. Desmontarem mites, tabús i ens obrirem a una mirada més global de la sexualitat, on el plaer està integrat i forma part del procés de viure amb plenitut.

Taller DISSABTE 1 de Novembre a la Garrotxa
més info: elisenda@acompanyamentfamiliar.com


Sexualidad infantil

 

Nuevas miradas para acompañar la sexualidad infantil

 
Estaba una mañana en el sofá viendo la tele y tocándose sus partes. Su madre lo vio y me dijo: "¡¡Valen!! ¿Qué haces?". Y él respondió: "¡Disfrutando!"
P.MOTOS
 
¿Sexualidad o genitalidad? ¿exploración libre o tabú? ¿sól@ o compartida? ¿placer o compulsión? ¿niñ@s o adult@s?

La sexualidad es un ámbito básico en nuestras Vidas, tanto, que sin él no existiríamos y nos hubiéramos extinguido como especie. Entonces, ¿qué nos pasa con la sexualidad?
En una cultura judeo-cristiana basada en el sufrimiento y el sacrificio, lo palcentero se pierde en la escena de lo pecaminoso. De esta manera, la sexualidad se relaciona con la genitalidad pura y pierde el carácter global del que parte.
Cuando acompañamos niñ@s de manera respetuosa y amorosa, nos damos cuenta que sobre la edad de los 3 años empiezan toda una serie de conductas exploratorias genitales a las que llamamos sexualidad infantil.
En este taller analizaremos las bases de nuestras creencias, los procesos internos que desatan estas exploraciones y como acompañarlas desde el amor, el respeto y el no-juicio. Desmontaremos mitos, tabús y nos abriremos a una mirada más global, donde el placer está integrado y forma parte del proceso de vivir con plenitud.
 
 

Taller dia 1 de Noviembre a la Garrotxa

más info: elisenda@acompanyamentfamiliar.com


dilluns, 6 d’octubre de 2014

La metàfora de les granotes

Una clara metàfora de com l'entorn ens conforma, ens influencia i genera reaccions en nosaltres que possibiliten, en major o menor mesura, l'exaltació o la inhibició de les nostres potencialitats.
Com acompanyes els teus fills i les teves filles?
Quins judicis emets cap als infants/adolescents que acompanyes?

Com a persones adultes, tenim una gran responsabilitat davant l'educació dels que ens segueixen. Canviar la nostra manera de mirar-l@s, és canviar la manera com ell@s es conformen a sí mateix@s.

Consciència en el fer, en el dir i en el sentir és la clau per relacionar-nos des de l'acceptació i l'amor, i poder així, oferir un camp ampli perquè les generacions que continuen el nostre llinatge humà ho facin amb més confiança davant la Vida.

***

Una clara metáfora de como nuestro entorno nos conforma, influencia y genera reacciones en nosotr@s que posibilitan, en mayor o menor medida, la exaltación o la inhibición de nuestras potencialidades.

Como personas adultas, creo que tenemos una gran responsabilidad frente a la educación de quienes nos siguen. Cambiar nuestra manera de mirarl@s es cambiar la manera como ell@s se conforman a sí mism@s.

Conciencia en el hacer, en el decir y en el sentir es la llave para relacionarnos desde la aceptación y el amor, y poder así ofrecer un basto campo para que las generaciones que continúan nuestro linaje humano, lo hagan con más confianza ante la Vida.


  

https://www.facebook.com/video.php?v=10204548112200533

divendres, 3 d’octubre de 2014

La Luna

En els sistemes familiars, els valors, les maneres de fer i comportar-se esdevenen introjectes que, com si fossin caràcters genètics, anem passant i rebent de generació en generació en forma d'herència sistèmica i cultural.

Els infants, com a nou nivell dins la jerarquia de la família, sovint són les persones més vulnerables per a rebre i adquirir aquest llinatge perpetuant així la cultura familiar en la que naixen. Alhora, amb el suficient coratge i determinació, poden arribar a ensenyar-nos i transmetre'ns la seva pròpia manera de fer i d'actuar: la seva pròpia manera de SER.


Quant d'espai deixem als nostres infants per a ser ell@s?
De quina manera intentem moldejar-l@s per a que compleixin les nostres espectatives?
Estem obertes, com a persones adultes, a DES-aprenedre per a RE-aprendre?
CURTMETRATGE:
 ***


Dentro de los sistemas familiares, los valores, las formas de hacer y de comportarse devienen introyectos que, como si de carácteres genéticos se tratara, vamos pasando y recibiendo de generación en generación en forma de herencia sistémica y cultural.

L@s niñ@s, como un nivel nuevo dentro de la jerarquia familiar, son a menudo las personas más vulnerables para recibir y adquirir este linaje y perpetuar así la cultura familiar en la que nacen. A la vez, si desarrollan suficiente coraje y determinación, pueden llegar a enseñarnos y transmitirnos su propia manera de hacer y de actuar: su propia forma de SER.


¿Cuánto espacio dejamos a nuestr@s niñ@s para ser ell@s realmente?
¿De qué manera estamos tratando de moldearl@s para que cumplan con nuestras espectativas?
¿Estamos abiertas, como personas adultas, a DES-aprender para así RE-aprender?
CORTOMETRAJE:

dimecres, 1 d’octubre de 2014

Qüestions de gènere

*A diferencia de la mayoría de mis publicaciones, el artículo previo al post que te comparto no está colgado en castellano. Si deseas que te lo mande, házmelo saber: elisenda@acompanyamentfamiliar.com
 
El gènere és un constructe social i cultural. Quan confonem gènere amb fenotip (conjunt de caràcters visibles que un organisme presenta com a resultat de la interacció entre el seu genotip i l’ambient) estem postergant un món sexista per als nostres infants i per a nosaltres mateixes com a persones adultes.

Naixem amb un cos particular, propi, únic i diferent de la resta de cossos. Com pot ser que en funció de tanta variabilitat orgànica ens agrupem, de manera reduccionista -al meu entendre-, en tan sols dos tipus de gèneres? I és aquest tall sexista, el que crea ambigüitat en cossos amb una definició no ortodoxa, amb el consequent patiment i malestar de l'emocionalitat de les persones que ho viuen.

Sabeu que hi ha països on s'accepta de forma natural i fins i tot reconeguda, l'existència de persones que agrupen característiques masculines i femenines, i que no són classificables com a home o dona: és el tercer gènere. Així, cultures indígenes com algunes tribus d'indis nord-americans (reconeixen les figures "dos esperits", que acostumen a tenir el rol de sanador@ i adivin@s), a l'Índia hi ha la figura dels hijra, a Thailandia els lady boys, etc.

En la nostra cultura, o ets dona o ets home. O et sents femenina o et sents masculina. Sembla que cada persona ha d'escollir o l'una o l'altre categoria per a poder encabir en el sistema cultural al qual pertany, per situar-se socialment i sentir-se definida en el sí de la seva cultura. Com diu Focault "per a ser reconeguts com a humans, hem de seguir les normes que estableix el gènere". Però, qui defineix el gènere?

Dins el món de l'acompanyament respectuós, així com posem émfasi en la manera com parlem als infants, com els hi posem els límits amb amor i respecte, com els alimentem, com respectem els seus propis processos de Vida, caldria parar-se a reflexionar fins a quin punt les persones adultes estem "lliures" de tot el condicionament de gènere en el nostre acompanyament en el dia a dia; fins on som capaces d'obrir la mirada i DES-aprendre tot allò que tenim introjectat per la nostra herència familiar o social (ja no dir la cultural) i sentir no ja que acompanyen nens i nenes, sinó que acompanyem persones amb la possibilitat d'expressar-se des d'un vast amalagama de comportaments, emocions, tendències i estètica, sense per això ser classificad@s dins el règim dual de dona o home.

Quin gènere utilitzem en la nostra parla? quins atributs fem servir davant del que classifiquem com a nena? i com a nen? són diferents? són sexistes? 
Ens permetem com a persones adultes experimentar amb la nostra manera de definir-nos? sentim que estem limitades per uns atributs que ens venen donats per la nostra definició fenotípica? quines actituds/accions/emocions no em permeto perquè no són acceptades pel tipus de gènere que sento que em defineix?

És un tema complex i llarg. És un bon moment per començar a refelxionar-hi.

Us deixo aquí sota un exemple en primera persona sobre aquest tema tant controvertit. La font és d'un diari electrònic, el Huffington Post. 

També recomano fermament la lectura d'un llibre on s'explica, amb claredat, rapidesa i senzillesa, el tema del gènere. "Dibuixant el gènere", Edicions 96.

Com diu  Judith Butler, "el gènere és un ideal que mai podem aconseguir habitar del tot". 

 

Cuando las normas de género no surtieron efecto en mi hija


Le corté el pelo muy corto a mi hija de tres años. Me lo había pedido específicamente: "¿Me puedes cortar el pelo como a un chico, muy, muy corto?". Al principio se lo corté a tazón. Luego se lo corté más. Al final, me volvió a pedir que se lo cortara más, y ya me dije a mí misma, "¿por qué estoy intentando evitarlo?". Así que saqué la maquinilla.

¿Por qué tuve que esperar a que me lo pidiese tres veces? Porque esta cultura todavía es muy binaria en lo que a los sexos se refiere, y sobre todo durante la infancia. No soy inmune a mi cultura, y temía las reacciones de los demás. 


2014-08-09-photo56.JPG


Cuando estaba en el quinto mes de mi primer embarazo, todo el mundo quería saber si iba a ser niño o niña. Cuando yo les respondía que sería una sorpresa, a nadie le gustaba mi contestación. "¡Entonces nadie va a saber qué comprarle!". ¿De rosa o de azul? ¿Una muñeca o un cachorrito? ¿Mariposas o tractores? Estas conversaciones me molestaban mucho. Tengo un pie en el bazo, tengo incontinencia, ¿y tú me estás preguntando si rosa o azul? 

Sin siquiera saber el sexo del bebé, la gente ya empezaba a hablar de lo diferentes que son los chicos de las chicas. Los chicos son tan intrépidos y atrevidos. Las chicas son tan dulces y atentas. Muchas de esas personas habían pasado por la universidad, donde seguro que en alguna clase les habían explicado los prejuicios sociales de género. Una madre lesbiana describió a su hijo como "todo chico". ¿Qué significa eso? No es que tenga en mejor estima a los gays por su definición de los roles chico-chica, pero esto demuestra lo profundas que son las percepciones de lo masculino y lo femenino en esta cultura. 

¿De dónde procede la afirmación de que los chicos y las chicas se comportan de una forma inherente a su sexo? Socializan de forma diferente y quizás utilizan diferentes modos de relacionarse, pero sobre todo cuando se hacen mayores y estas expectativas se hacen más rígidas. Aun así, ¿estas diferencias son tan marcadas como dicen los padres? Lo cierto es que muchos de los padres que aseguraban que los chicos y las chicas eran "tan diferentes" basaban esta suposición en su experiencia incontrolada de (sus propios) hijos. 

Los juguetes son un claro ejemplo de que los estereotipos de género empiezan a promoverse desde la más tierna infancia. Ya durante mi embarazo me prometí que a mis hijas les daría fuerza, y a mis hijos sensibilidad. Al final, tuvimos dos hijas. Cuando nació la pequeña, le dije a mi marido en broma: "¿Quién sabe? No sabremos su verdadero sexo hasta que ella misma nos lo diga".

No he dejado abierta la cuestión del género, como la familia canadiense que no contó al mundo el sexo de su hijo, pero admiro esta actitud y esfuerzo. Intenté dejar abierta la puerta a una orientación sexual alternativa. Durante los tres primeros años de vida de mi hija mayor, le decía: "Shea, cuando tengas novio o novia...", hasta que al final, con cuatro años me corrigió y me dijo: "Mamá, me voy a casar con un chico, así que ya puedes dejar de decir eso. No quiero casarme con una chica". Perfecto. 

Cuando mi hija pequeña empezó a señalar fotos de niños pequeños y a decir: "Soy yo", me sorprendió. Al principio, la corregía. "Tú eres una niña, pero puedes fingir ser este chico si quieres". Luego, después de discutirlo, decidimos aceptarlo. Dejamos de corregirla, aunque no cambié los pronombres ni tiré los vestidos y los pantalones rosas que había heredado de su hermana. 

Si había alguien dispuesto a tener un hijo transexual, esos éramos nosotros. Cuando llegara el momento, cambiaríamos los pronombres. Cuando estuviera preparada, dejaríamos que comenzara una terapia de hormonas. Refinanciaríamos la casa para pagarle la cirugía. Haríamos cualquier cosa para asegurarnos de que la transición fluía sin problemas. 

Para cortarle el pelo a Phoebe con maquinilla, utilicé un tutorial de YouTube. Le dejé más larga la parte de arriba, al estilo skater. La diferencia era sorprendente. Parecía un chico de verdad. Después del corte de pelo, sentí una especie de pérdida en la percepción femenina que tenía de mi hija. Sentí miedo al pensar en cómo la tratarían. Mi hija va a una escuela de Montessori llena de gente abierta en términos de empatía y de rechazo hacia los estereotipos culturales, pero dentro de dos años iría al colegio público. ¿Y entonces qué?

Dicho esto, estaba adorable con ese corte de pelo. Justo al día siguiente, se puso su vestido favorito. Y unos días después, Shea recalcó que su hermana ya no parecía la misma que en las fotos anteriores. "Ahora me parece rara en las fotos con el pelo largo", dijo. "Me gusta más con el pelo corto". Y a Phoebe también. Sobre todo porque no tenía que desenredarse el pelo.
Algunos desconocidos hacían comentarios como: "¿Y por qué lleva el pelo tan corto? ¿Se lo ha cortado su hermana o es que tenía piojos?". Yo encogía los hombros y respondía: "Es que ella lo quería así. Y a nosotros nos encanta". Una persona en la piscina me preguntó que por qué mi hijo llevaba un bañador de chica. Entiendo la curiosidad de la gente, pero ese tipo de preguntas iban en la dirección de: si tu hijo se sale de las normas, prepárate para explicar el porqué.

El otro día, cuando íbamos en coche, Phoebe nos dijo que ya no quería llevar ropa de "chicas". Le pregunté que qué tipo de ropa le gustaba y qué camisetas quería llevar.
"Las de chico".
"¿Cómo es una camiseta de chico?".
"Azul. Negra. Con coches, o dinosaurios o tiburones".
"Así que quieres una camiseta con coches o dinosaurios. ¡O incluso con un tiburón!".
"¡Sí, una azul!".
Esa semana, fuimos a una tienda de segunda mano. La ropa para niños y niñas estaba en el mismo estante. Cogió una camiseta marrón y otra gris que llevaba escrito 1965 Mustang en rojo, y unos pantalones caqui "como los de papá". No podía estar más feliz.

¿Qué habría ocurrido si nos hubiésemos creído la idea de que los chicos y las chicas son tan diferentes? Como dijo la directora de la escuela de mi hija: "es más efectivo resaltar nuestras semejanzas. En vez de poner a la gente en esquinas separadas, nos mete a todos en la misma comunidad". También nos sugirió que cuando Phoebe afirmara que es un chico, le dijéramos: "Sí, y todos somos humanos". Qué idea tan radical. 

¿Y qué pasaría si en vez de describir a nuestros hijos como muy chicote o muy femenina, habláramos de lo mucho que les gusta hacerse cargo de sus responsabilidades? O de lo mucho que les gusta pintar, nadar y hacer picnics en el parque; de las horas que pasan bañándose, de lo que les encanta conocer el funcionamiento de las cosas; de lo que les gusta ser el centro de atención, o del tiempo que se toman para conocer a alguien. En vez de trillar los mismos estereotipos sobre cómo son los chicos y las chicas, podríamos hablar sobre lo que nuestros hijos hacen, sobre cómo se mueven en el mundo. Podríamos hablar de lo humanos que son, y de lo genial que resulta ser partícipes de ello.


Traducción de Marina Velasco Serrano